Đã hoàn thành

Get a Website Built

Dự án này đã kết thúc thành công bởi apphingesolution với giá €202 EUR trong 7 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Đã hoàn thành trong
7 ngày
Tổng đặt giá
74
Mô tả dự án

Build a website from an existing site with change of information. All information content will be provided. Wordpress only. It needs to completed with in one week.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online