Còn mở

Get a Website Built

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là €151 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
37
Mô tả dự án

Build a website from an existing site with change of information. All information content will be provided. Wordpress only. It needs to completed with in one week.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online