Đã đóng

Get a Website Built

Dự án này đã nhận được 83 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $990 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
83
Mô tả dự án

I am looking to setup a platform both on mobile and desktop systems. Mobile can include iOS, android and others. This platform will allow specific groups to upload videos and audio media files and can be streamed. Media processing should be planned for and should be designed to operate on Amazon Web Services. This is almost like youtube but will be streamlined to a specific group.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online