Đã đóng

Get a Website Built

Dự án này đã nhận được 74 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1069 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
74
Mô tả dự án

Hello, I want to create a Binary option website : I need it fully done :

I would like to have a modern design, which makes serious for the site.

The name of the user (Name, First name, E-mail, Password). I would like two types of account, a real one that behaves the real money affiliate to a bank account and the second a "training mode" that will be done with fictitious money and that involves no cost to the customer.

The site will have to be affiliated with a bank account that is in my name or in the name of the company and that customers register, that they deposit the funds, Platform.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online