Đã đóng

Get a Website Built

Dự án này đã nhận được 80 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $573 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
80
Mô tả dự án

I need a new website. I need you to design and build a website for my small business.

i would like to have a website for my consulting services. We are a group of accountants and finance professionals who provide services to clients such as accounting, book keeping, financial advisory, budgeting, outsourced internal audit, financial statement presentation and analysis.

We also specialize in IFRS and professional qualification courses and seminars to both individuals and corporate clients.

We currently have activities in Saudi Arabia, UAE and bahrain, so we would need the website to be both in english and arabic.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online