Đã đóng

Get a Website Built

Dự án này đã nhận được 64 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $189 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
64
Mô tả dự án

Need assistance setting up marketplace using wordpress. It is a lean version and will only consist of the marketplace home and the product pages.

I currently have a pre-launch page setup at [url removed, login to view] using shopify so I would want that pre-launch page transferred to this new wordpress site.

Also it will be a two step sign-up process. You will see them in the wireframe.

Wireframe already done and in need of someone familiar with marketplaces to help out.

The steps and wireframe can be viewed here:

[url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online