Đã đóng

Get a Website Built

Dự án này đã được trao cho keshavkalra90 với giá $342 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

ADULT SITE DESIGN

Project: Re-design websitey ([url removed, login to view])

Hi, I am looking for something similar to [url removed, login to view] when I can have random loading thumbnail pics linking to internal galleries and embedded videos. ideally under each thumb we could add the name of the girl. galleries and thumbs managed and uploaded on the backend. design should be clean yet modern and responsive.

Wordpress or other backend platform (PHP, etc.)

SEO Friendly

Responsive with possible lazy load feature (scrolling)

Should be easy to manage to add/update thumbs, videos, text and links.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online