Đã đóng

Get a Website Built

Dự án này đã nhận được 19 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹2316 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

I need a new website. I need you to design and build it.

i want some pages to bulit ..there are details

two login page([url removed, login to view] , 2. user)

[url removed, login to view] pages

search option through cites and year or emailid

add cities

add email id

report section

password reset

[url removed, login to view]

i am giving html pages

it will be import in excel format, pdf and one print section

all the excel sheet would safe in database and show in report section (NOTE:- report section with given date and time and download option is also there in report section)

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online