Get a Website Built

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách ₹12500 - ₹37500 INR
 • Tổng Lượt Chào Giá 17

Mô Tả Dự Án

We want a website and android app built for taking food orders.

1. Website has to be Responsive.

2. Android app has to be built

3. Separate application for kitchen where we can see the orders as they come.

4. Delivery person app for delivering the package.

5. Menu changes daily so someone with limited knowledge has to be able to edit the menu

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online