Đã đóng

Get a Website Built

Dự án này đã nhận được 36 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹25511 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
36
Mô tả dự án

We want a website and android app built for taking food orders.

1. Website has to be Responsive.

2. Android app has to be built

3. Separate application for kitchen where we can see the orders as they come.

4. Delivery person app for delivering the package.

5. Menu changes daily so someone with limited knowledge has to be able to edit the menu

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online