Đã hoàn thành

Get a Website Built

Dự án này đã kết thúc thành công bởi RajatVaghani với giá $45 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

I'd like a brochure or email-able document to send to my clients. However I'd rather have this done in a weblink than in a pdf. So its a one page link that I require.

I have an idea as to the graphics and content I'd like. It would require some motion (possibly a marker and hand moving on the page)

and possible a link at the bottom which would then direct to our website.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online