Đã đóng

Get a Website Built

Dự án này đã nhận được 41 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £201 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
41
Mô tả dự án

We are looking for a dedicated, skilled and highly enthusiastic frontend developer to work through wireframes and assist in developing clickable prototypes. We are currently developing a dashboard to allow users to search for matching profiles. We are therefore asking for two frontend components, a dashboard and corresponding user profile pages.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online