Đã đóng

Get a Website Built

Dự án này đã nhận được 65 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2168 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
65
Mô tả dự án

I need some changes to an existing website. Experience with League of Legends/Riot API or basic game knowledge is a plus.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online