Đã đóng

Get a Website Built

Dự án này đã nhận được 15 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $203 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

Hello! So this is kinda hard to [url removed, login to view] looking for one of those web designers who know how to make a steam "coinflip" site etc. [url removed, login to view] deposit virtual skins and the bot from stem trades and takes the [url removed, login to view] when 2 players deposit the CSGO [url removed, login to view] coin on the site flips and a 50/50 chance for one of those players to [url removed, login to view] winner gets winnings from the other player and his own items he deposited.A bit goes to me after every game. If you are confused with what i am talking about check some csgo bubble videos and check the site.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online