Get a Website Built

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 15

Mô Tả Dự Án

Hello! So this is kinda hard to [url removed, login to view] looking for one of those web designers who know how to make a steam "coinflip" site etc. [url removed, login to view] deposit virtual skins and the bot from stem trades and takes the [url removed, login to view] when 2 players deposit the CSGO [url removed, login to view] coin on the site flips and a 50/50 chance for one of those players to [url removed, login to view] winner gets winnings from the other player and his own items he deposited.A bit goes to me after every game. If you are confused with what i am talking about check some csgo bubble videos and check the site.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online