Đã đóng

Get a Website Built

Dự án này đã nhận được 121 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €178 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
121
Mô tả dự án

I need a new website. I already have a design template bought and wireframes built by a designer, I just need you to build it. HTML, CSS, Javascript.

Design template:

[url removed, login to view]

Wireframes:

[url removed, login to view]

Thanks

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online