Đã đóng

Get a Website Built

Dự án này đã nhận được 185 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $624 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 SGD
Tổng đặt giá
185
Mô tả dự án

I like to build a website that offers

1) Accepting payments via paypal

2) One page editable table content

3) Contact form x 2

Total of abt 10 html pages including the 3 above. Stock images will be provided, ideally website's 5 main pages runs on one whole page continuously. The other 5 would consist of a FAQ page, Terms of use, privacy policy and etc that opens up in a new page.

I am seeking to create a website to provide football betting tips and the structure would be similar to [url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online