Còn mở

Get a Website Built

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là €511 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
48
Mô tả dự án

I need a new tipster script, i will prefer if anyone has an existing one just to buy add some features i will specify..... It should have enough features including livescores and vip section for vip tips, and ofcourse panel where i will easily post daily tips, send your demos or proposal and let me know asap, great also with mobile apps ios and android preferred. Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online