Còn mở

Get a Website Built

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là £525 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£250 - £750 GBP
Tổng đặt giá
100
Mô tả dự án

Website Upgrade

Please refer to www.mainline-rail.com. This is our existing website under our previous name.

I need the website to be improved, made slicker and the name changed. Also potentially looking for ongoing support to manage the website.

I will however require the IP and other rights to the site, so as to have complete ownership and control. That said am happy to simply run with successful bidder on an ongoing basis to manage website and technical side of things.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online