Đã đóng

Get a Website Built

Dự án này đã nhận được 22 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €59 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

Make a custom plugin to redirect AJAX weblinks from old WIX URL format. Links to be redirected to new EP site

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online