Đã đóng

Get a Website Built

Dự án này đã nhận được 74 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $490 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
74
Mô tả dự án

I'm a web designer looking for a developer who can turn my blog templates into code for wordpress. I have had 8 years design experience building all kinds of website designs, I design for a lot of celebrity clients. I'm looking to create blog templates that I can re-sell, that others can install (similar to woothemes). I can design all aspects of a blog website template, but I can't put it into code - so I am looking for someone who can help make my designs into dynamic wordpress blog templates that are easy for people to install.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online