Đã đóng

Get a Website Built - 18/03/2017 16:05 EDT

Dự án này đã nhận được 32 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €162 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

Complete wordpress website with own login form. Login form must not be the same within the wordpress admin login.

Website should have no more than 5 pages (home, product offer, terms and conditions, contact etc.).

I already have a payment processor which should be just set up on one page.

Simple design and logo. Website or template should be SEO configured (I already have experience with YOAST). I could show couple of webpages for example.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online