Còn mở

Get a Website Built - 21/04/2017 06:10 EDT

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $7398 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$5000 - $10000 USD
Tổng đặt giá
123
Mô tả dự án

I need a website like practo or lybrate all functions

I have invester with me, so funds is not an issue unless we get quality work.

If we like your proposal we will initiate the chat, then we will be needing SRS for the same, so unless you are ready for preparing SRS do not bid.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online