Còn mở

Get a Website Built - 21/04/2017 17:18 EDT

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là €201 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
44
Mô tả dự án

The goal is to make a system that manages student attendance in my school. There are 4 type of users, each with their privileges. I'll provide the needed diagrams and directives.

It should strictly be HTML/CSS/PHP/SQL, no JS or even Bootstrap !

Apologies for my awful English, I'm trying my best, but the project must be in English anyway. Speaking French is a plus but isn't needed at all.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online