Đã đóng

Get a Website Built - 21/04/2017 17:53 EDT

Dự án này đã được trao cho khimdhua với giá $77 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
59
Mô tả dự án

Looking for an good, fast website builder who will not charge alot...appromiately 4 pages...Home with scrolling pic..About...Partisapating Salons...looking for someone creative, but I dont have alot of money

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online