Đã đóng

Get a Website Built - 15/02/2017 00:24 EST

Dự án này đã được trao cho DigiWhizz với giá $7000 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 AUD
Tổng đặt giá
176
Mô tả dự án

I need a landing page and a supplement price comparison website. I want to create a price comparison website pertaining to the fitness industry. I need to be able to manually and automatically be able to have prices sourced from other fitness websites pooled onto our websites so customers are able to compare them. Then they are able to purchase these products through our website and we will get a percentage of the sale. I need this to made so it works on both desktop and mobile. I need to also get a landing page made.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online