Đã đóng

Get a Website Built - 15/02/2017 01:08 EST

Dự án này đã nhận được 119 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $391 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
119
Mô tả dự án

Build a wordpress website that allows me to write a monthly update to subscribers of the website.

Also a log in section, which will lead subscribers to their own individual home pages (ie account AAA123 goes to [url removed, login to view])

I already have a wordpress account

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online