Get a Website Built - 15/02/2017 01:08 EST

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 119

Mô Tả Dự Án

Build a wordpress website that allows me to write a monthly update to subscribers of the website.

Also a log in section, which will lead subscribers to their own individual home pages (ie account AAA123 goes to [url removed, login to view])

I already have a wordpress account

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online