Đã đóng

Get a Website Built - 15/02/2017 05:46 EST

Dự án này đã được trao cho PhpYouth với giá $250 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
90
Mô tả dự án

Create and design new website

we have the domain ( [url removed, login to view] ) , WE HAVE THE TOOLS for our BRAND

Needs : Abillty to edit and add

the website must be the same quality like ( [url removed, login to view] ) because we have the common exact business .

------ Ability to respond to edit and support and update the website

------ Website must be ENGLISH and ARABIC ( We will add the ARABIC content )

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online