Còn mở

Get a Website Built - 15/02/2017 09:00 EST

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $456 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
41
Mô tả dự án

USING API and scraping to compile odds for odds comparison website

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online