Đã hoàn thành

Get a Website Built - 15/02/2017 14:34 EST

Dự án này đã kết thúc thành công bởi KESHAVINFOTECH với giá $140 USD trong 5 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
5 ngày
Tổng đặt giá
91
Mô tả dự án

I need the way a WP website works changed (payment processes removed). It involves modification of a current theme.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online