Đã đóng

Get a Website Built - 15/02/2017 14:34 EST

Dự án này đã được trao cho KESHAVINFOTECH với giá $140 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
92
Mô tả dự án

I need the way a WP website works changed (payment processes removed). It involves modification of a current theme.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online