Đã đóng

Get a Website Built - 16/02/2017 05:51 EST

Dự án này đã được trao cho Champian với giá R3000 ZAR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R1750 - R5250 ZAR
Tổng đặt giá
110
Mô tả dự án

We are a company in South Africa in need of a Wordpress driven website with editable fields with back-end table matching and various output operations. See attached file for a detailed description of the requirements.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online