Đã đóng

Get a Website Built - 17/02/2017 07:07 EST

Dự án này đã nhận được 202 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €573 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
202
Mô tả dự án

I need a professional e-commerce website for our Bath & Body products.

This website will serve in Germany (Europe).

Reply with the top 3 URLs of your best work please.

Thank you,

Emir Celik

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online