Đã đóng

Graphic Design

Dự án này đã nhận được 60 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $387 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
60
Mô tả dự án

Product Branding logo asset(s). This is for software in development with a rapidly approaching R1 milestone. We need brand options that, upon selection, will become registered TM/SM. The assets will be used in a Bootstrap + Material Design MVC application primarily, and scaling / theme fidelity should be a consideration (SVG, transparency, etc)

Outside of the software requirements, the artist is free to explore their own interpretations and design original, distinguished assets that speak to the scientific (Genetics) field and software subject matter (an NDA is not required, but the software use case will be discussed with the selected artist only).

Please show us some of your work!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online