Graphic Design/Website Management/Video Shoot and Editing

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $15 - $25 USD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 4

Mô Tả Dự Án

We are looking for a individual or entity that would be able to be a wheelhouse for all of our needs on a paid for services consultant basis long term. Website updates from time to time and (back-end is citysoft), designing brochures and programs for our events and video services that include small items like chef interviews and infomercials to full event video production and editing.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Manhattan, United States

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online