Đóng

Graphic Design/Website Management/Video Shoot and Editing

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $20 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

We are looking for a individual or entity that would be able to be a wheelhouse for all of our needs on a paid for services consultant basis long term. Website updates from time to time and (back-end is citysoft), designing brochures and programs for our events and video services that include small items like chef interviews and infomercials to full event video production and editing.

Manhattan, United States

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online