Đã đóng

Graphic Designer Required for Youtube channel banner design

Dự án này đã nhận được 20 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹4500 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

******** Only Serious freelancer bid on this project*****

We're looking for creative graphic designer for our client's Youtube channel and suggest appreciate banner design & channel art for their channel. Have a look on their channel "[url removed, login to view]" design channel art which will be suited for their channel according to their content. If we like your work there'll be much more opportunity for freelancer as we also require many graphic work further also Include Boomgirl youtube in your bid to be eligible for that project. So don't bid blindly, we're not considering spammers & copy paste bid, it'll reject immediately.

Regards

Tapdab Creatives

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online