Còn mở

Graphic Designs for our Facebook Cover

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₱1139 PHP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₱440 - ₱1200 PHP
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

I'm looking for a graphic designer to help us with our start-up company's Facebook acct specifically designs we can use as a cover to our page. Send over your sample works and rate at maria@empireonegroup. com. Looking forward to hear from you.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online