Đã đóng

Graphic artwork needed for products. Most will be flag designs for different nations.

Dự án này đã được trao cho AhsanCreations với giá $51 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

We are in need of several designs for a new product. We mostly need national flag desings from different countries. They must fit a certain format as well to be applied to the final product. We need bold designs(mainly waving flags) that will not only look clean, but will still look like the original.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online