Đã đóng

Guitar Blog Post illustration project

Dự án này đã nhận được 60 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €127 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
60
Mô tả dự án

Hello,

I am looking for a graphic designer to help me give more life to my guitar blog.

It is a French site, but it is not necessary to speak french.

Here are example of blog that uses personnalised design:

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

They use it both in the feature image and images inside the post.

The project would be first to create image about learning the chords on guitar. (it is a single post to start with, then it will be the whole blog).

If you play guitar, please mention it.

Thank you

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online