Đã đóng

HTML and Css 13 page design (budget 80 usd)

Dự án này đã được trao cho jawad7ali với giá $80 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

Detailed blogger web site. I will send requirements for awarded coder. I need html and css design. Clearly codes and comments about codes in the code file.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online