Đã đóng

HTML eamil templates

Dự án này đã nhận được 65 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1291 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
65
Mô tả dự án

We offer an online email newsletter sending platform.

At this time we need to enhance our library of email newsletter templates. This bid is to create HTML email newsletter templates that will allow our customers to create their own email newsletters. Our competitors being mail chimp .com and constant contact .com already have an extensive library of HTML templates. We need to be sure our library is competitive. A total of 150 HTML email templates are needed

Requirements:

- Mobile OPTIMIZED

- Images-off viewing not loaded OPTIMIZED

- Tested against [url removed, login to view] (with proof)

- one zip package with [url removed, login to view] and img/ folder.

- HTML (no external CSS)

- needed images at folder img/

- specify image width and height (Images-off viewing not loaded OPTIMIZED)

- unsubscribe block needed. Use #unsubscribe_text# - will be replaced with actual unsubscribe text/link

- company address needed. Use #company_address# - will be replaced with company address.

- 1-3 Templates that are optimized for USA Federal holidays, [url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online