Đã đóng

Help With Packaging Design - Card + Print

Dự án này đã nhận được 84 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £341 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£250 - £750 GBP
Tổng đặt giá
84
Mô tả dự án

Hi!

I need help with the packaging for my brand of Equestrian cleaning tools/products.

I have a logo already but I need packaging designs that will help my products sell in stores in a crowded UK market. I need designs for 3 separate items right now with the potential of more in the future. I'm basically looking for my logo on a printed folded card box that'll hold each of my products.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online