Đã đóng

Help me to fix register form & add phone verifications

Dự án này đã nhận được 24 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $19 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

Help me to fix register form & add phone verification

my registration form not written to database & i want to add phone verification function

my budget is $10

and i will only chat with $10 bid

thank you

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online