Còn mở

Help me with CSS fixes to my existing website

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $42 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$12 - $30 SGD
Tổng đặt giá
48
Mô tả dự án

Previous indian freelancer says he is an expert. But he cant do shit. So I need someone reliable.

1) CSS alignment for my Custom Contact form 7 code design

2) On Mobile, the responsive menu do not allow me to show all the menus , when viewed on mobile devices

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online