Đã Đóng

Help with my Computer/Laptop/Device

3 freelancer đang chào giá trung bình ₹3709 cho công việc này

₹7777 INR trong 3 ngày
(8 Nhận xét)
4.3
₹1600 INR trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
₹9722 INR trong 6 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
MohamedGhuneim

A proposal has not yet been provided

₹1750 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0