5 Hero banners, 3 smaller banners, a Logo only 5 star Design accepted.

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách £10 - £20 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 40

Mô Tả Dự Án

We want 5 hero banners, 3 smaller banners and a logo.

Some material and guidelines are provided by us.

We want a professional 5 star work.

Can you make it happen?

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online