Đã đóng

Hire a Graphic Designer

Dự án này đã nhận được 39 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹12140 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
39
Mô tả dự án

I am starting my own label and I am looking for a freelancer to take up the responsibility of designing social media posts, letter heads, visiting cards etc.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online