Đã đóng

Hire a Graphic Designer

Dự án này đã nhận được 47 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $371 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
47
Mô tả dự án

Design all types of publications in the following ambit:

1 - Packaging and packaging equipment) polypropylene - PVC - Aluminum Foil - paper processor by hot melt bored and tired of the extremely cool - different kinds of cardboard – paper Leman Brite Alcocheh - Alkromo - graphics... etc.

2 – Designing food packaging and other industries, magazines and catalogs, and Ads.

3 - Outer carton boxes.

Designing and implementation of designs for the printing of Rotogravure, Flexograph, Offset.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online