Đã hoàn thành

Hire a Graphic Designer

Dự án này đã kết thúc thành công bởi SaturnCube với giá $35 AUD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
46
Mô tả dự án

I am looking for someone to create my company logo. I have already chosen the font, colours and i have a hand drawing of the image i need created. However, if you have an idea i will be open to it.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online