Đã đóng

Hire a Graphic Designer

Dự án này đã nhận được 48 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2156 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
48
Mô tả dự án

I'm looking for a cad design that can 3d printed. The design is a dog bowl, with a barrier in the middle to separate the food and water. There is also a spout attachment for a water bottle to be attached. I already have a design I just need a higher quality of work. The lines in the spout need to be designed perfectly to allow the average water bottle to attach to it. Thank you

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online