Đã đóng

Hire a Graphic Designer

Dự án này đã nhận được 37 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $128 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
37
Mô tả dự án

I own an imprinted sportswear company where we produce t-shirts and apparel for resorts and gift shops worldwide. We specialize in screen printing and dye sublimation . We are looking to add to our line of men's and women's fishing and diving long and short sleeve dye sublimation tees. The designs can be an all-over print or left chest and large back print. We are looking for innovative concept designs, not your standard fish on a tee. Dye sub is a full color process so the designs should be colorful but classy. The fish used in the designs should be Mahi-mahi, Sailfish, Grouper, redfish, tarpon, snook, octopus, shark, baracuda, yellow fin tuna, clown fish, etc. Each fish should have its own design.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online