Đã hoàn thành

Hire a Graphic Designer

Dự án này đã kết thúc thành công bởi exxarts với giá €5 EUR / hour trong 8 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€2 - €6 EUR / hour
Đã hoàn thành trong
8 ngày
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

I need a vectoral logo designed in 3d view.

I need a blue ball, with a letter "A" dug out (white).

background dark grey or black, and the name AMA SPORT with AMA and SPORT with 2 different colour (maybe blue and white)

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online