Còn mở

Hire a Graphic Designer

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $82 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
51
Mô tả dự án

i am starting a candle business and need some help creating my product stickers to stick on to the candle jars. I already have a name and a basic (very basic) layout in my head, but would love some artistic guidance and design skills.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online